De website www.golfstore.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van www.golfstore.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.golfstore.nl. De inhoud van deze website en andere uitingen van www.golfstore.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door www.golfstore.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. www. golfstore.nl behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Artikelinformatie vermeld op de website www.golfstore.nl wordt gegenereerd uit een deelnemers-artikelmanagement systeem. Onze deelnemers zijn eindverantwoordelijk voor de verstrekte artikel- en prijsinformatie op onze website. 

Golfstore.nl is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt op www.golfstore.nl, maar zij kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Voor eventuele vragen of opmerkingen is www. golfstore.nl bereikbaar op per e-mail